Blog

Pravilno skladištenje guma

PRAVILNO SKLADIŠTENJE MOŽE DA USPORI STARENJE GUMA 1. Temperatura Temperatura u magacinu treba da bude ispod +25 ºC, idealno bi bilo da bude mračna i ispod +15 ° C. Svojstva gumene smeše se mogu promeniti, i smanjiti vek trajanja guma, ako je temperatura iznad 25 º C ili ispod 0 ° C. Skladištenje u hladnom nema negativnih efekata n stanje gume ukoliko je iznad preporučene donje granične temperature. 2. Vlažnost…