Blog

Pritisak u gumama

NAPOMENA! Pritisak u pneumaticima mora uvek da se meri sa hladnim gumama. Temperatura ima značajan uticaj na pritisak gume, Temperatura u toploj garaži može biti do 30˚C viša nego napolju. Ako se pritisak u pneumaticima meri unutra, biće suviše nizak za spoljne temperature. Primer: temperatura u garaži je +20˚C, a spoljna temperatura je -10˚C, ako se pritisak prilagodjava u garaži, potrebno je povećati pritisak 30 kPa (0,3 bara) više od…