Blog

Pravilno skladištenje guma

PRAVILNO SKLADIŠTENJE MOŽE DA USPORI STARENJE GUMA 1. Temperatura Temperatura u magacinu treba da bude ispod +25 ºC, idealno bi bilo da bude mračna i ispod +15 ° C. Svojstva gumene smeše se mogu promeniti, i smanjiti vek trajanja guma, ako je temperatura iznad 25 º C ili ispod 0 ° C. Skladištenje u hladnom nema negativnih efekata n stanje gume ukoliko je iznad preporučene donje granične temperature. 2. Vlažnost…

Duži vek automobilskih guma

Stanje vaših guma je važno za bezbednost u vožnji. Prateći ovih pet zlatnih pravila, možete da osigurate krajnju kilometražu, pozdane performanse i duži vek trajanja za vaših guma. 1. Redovno proveravajte pritisak u pneumaticima. Neravnomeran pritisak između guma utiče na kvalitet vožnje i dovodi do neravnomernog habanja. 2. Rotiranje pozicije vaših guma između prednje i zadnje osovine nakon svakih 5.000 do 10.000 kilometara. Ne zaboravite da proverite pritisak u pneumaticima…